Lukk. Logg deg på itslearning for din skole ved å velge og gå til din site. Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar. Programvare Utskrift SkoleArena . 23. april åpnet påmeldingen for Den virtuelle matematikkskolen (DVM), et tilbud for ungdomsskoleelever som har behov for større... Lånekassen jobber med tiltak for å hjelpe elever og studenter som er i en vanskelig økonomisk situasjon, og Regjeringen har... Påmelding til Den virtuelle matematikkskolen. Kantina driftes av Nordland fylkeskommune. Fylkeshuset i Agder, Kristiansand. skoleportalen.nfk.no Fylket i Norge med den fineste naturen og de beste folkene Offisiell nettside for Troms og Finnmark fylkeskommune. Alle faktura til Vestland fylkeskommune må sendast elektronisk i EHF-format. Stokmarknes: Postboks 284 8455 Stokmarknes. Bærekraftsmålene, verdiskaping gjennom grønn omstilling og partnerskaps- og arealutvikling preger vårt utadrettede oppdrag. Besøksadresse Studiested Melbu Mary Pettersens vei 7. Nordland fylke, Videregående skole, Elevar, lærarar, skolar, 2019-2020, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Bankkontonummer:  Åpningstider. Søkefelt Søkeknapp. Organisasjonsnummer: 921 707 134. 2020 Faktura merkes: 264 + navn på kontaktperson. Org nr: 964982953 Bankkontonummer: 1506.42.09350 IBAN: NO4915064209350 Swift: DNBANOKKXXX Besøk: Prinsens gate 100 Enheter Finn ansatt Intranett Nyhetsbrev Facebook Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Vurderingsområdet ”gjennomføring” viser kor mange elevar som går direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring. Selskapet Green Cleaner i Rogaland får til sammen 500 000 kroner for å utvikle ideen videre. Leveringsadresse pakker: Studiested Oscarsborg, Dronningensgt. Digital signering av kontrakt og betaling for Elev-PC (Nordland) Nettløsning som legger til rette for signering av kontrakt og betaling for Elev-PC i videregående skole. Sjå kontaktinfo. Mandag-fredag 08.00-15.30 Fylkets hus Trondheim Erling Skakkesgt. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Nordland fylkeskommune Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø Vær oppmerksom på at pakker sendes til besøksadresse. Trøndelag fylkeskommune har funnet den beste løsningen for gjenbruk av kunstgress. Vestfold og Telemark fylkeskommune bidrar med å utvikle regionen. Vestland fylkeskommune Ikkje frå Vestland fylkeskommune? Eit nytt vindauge blir vist dersom du ikkje allereie er logga på Pålogging elevar og lærarar (Azure) Logg på med itslearning. Ref. Informasjon om fylkespolitikk, vidaregåande opplæring, tannhelse, samferdsel, næringsutvikling og kultur i Møre og Romsdal. Bytt passord G-suite pålogging It's Learning Office 365 pålogging . Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev, Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev, Driftsutgifter til fagopplæring per lærling, Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål, Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter. Hadsel videregående skole består av studiested Melbu og studiested Stokmarknes. Nordland fylke, Videregående skole, Økonomi, Alle eierformer, 2019-2019, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. Gå til Vestlandfylke.no Hordaland fylkeskommune er nå Vestland og vi har nye nettsider. Active Directory Log in with itslearning OR. Sende faktura til Vestland. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Åpningstider Mandag - fredag kl. 4614 Kristiansand. Vi skal skape en bedre fremtid for innbyggerne i Vestfold og Telemark. Vi bruker informasjonskapsler - hva er det? Rogaland fylkeskommune 68, 8514 Narvik Alle videregående skoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private), Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt, Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar, Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring, Brudd i tidsrekke. Lokal postadresse. Sentralbordet. Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Fakturamottak. Postboks 1485  Velkommen til it's:learning og Nordland fylkeskommune. Kalender. Vestland fylkeskommune Not from Vestland fylkeskommune? Agder fylkeskommune (eventuelt «ved [avdeling / navn på person]) Postboks 788 Stoa. IBAN: NO4915064209350 Melbu: Mary Pettersens vei 7 8445 Melbu. 23. april åpnet påmeldingen for Den virtuelle matematikkskolen (DVM), et tilbud for... Lånekassen jobber med tiltak for å hjelpe elever og studenter som er i en vanskelig økonomisk... Det er mye informasjon om Koronasituasjonen, og det kan være vanskelig å sortere ut informasjon... Nordland fylkeskommune Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring. 14.08.2007 11:06. Skoleeiers hjemmeside. Gå til vestlandfylke.no for å finne alle våre tenester. Ring 53001333. ... - Jeg er fornøyd med at ordningen kom så raskt i gang og at styret i dag har prioritert prosjekter som kan realiseres tidlig i 2021. IKT-Tenester og verktøy. Vestland fylkeskommune er sertifisert som miljøfyrtårn. Skala: 1-5. Alle einingar under Vestland fylkeskommune skal opprettast som kunde på vårt hovudorganisasjonsnummer, 821 311 632. 07.45 - 15.30. Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter. Nordland fylke, Videregående skole, Elevundersøkelsen, Alle eierformer, 2019-2020, Vg1, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. Welcome to Nordland County and It's:learning. Åpningstider: Mandag 08.00 - 14.00 Tirsdag 08.00 - 17.00 Onsdag 08.00 - 14.30 Torsdag 08.00 - 17.00 Fredag 09.00 - 13.00   Velfylt salatdisk tirsdag og torsdag. Logg på her med din eksisterende Feide/AD-brukerkonto og passord (kun enkelt brukernavn uten ..@) Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift. 8445 Melbu Besøksadresse Studiested Stokmarknes V.D. Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Swift:DNBANOKKXXX. Logg på OneDrive med Microsoft-eller Office 365-kontoen din. 14 7013 Trondheim. Logg på med itslearning ELLER. Fakturaadresse: Nordland fylkeskommune, Polarsirkelen videregående skole, Fakturamottak Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø. {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}} {{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}} A new window will appear if you are not already logged in Pålogging elevar og lærarar (Azure) Log in with itslearning. Vestland Fylkeskommune. Les om korleis vi oppfyller krava for å vere miljøfyrtårn. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Du kan logge deg på ved å skrive inn brukernavn og passord i feltene til venstre og trykke "Logg inn". 4809 Arendal. Nordland fylkeskommune Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø. Besøks- og leveringsadresse: Agder fylkeskommune (ved navn på avdeling eller person) Tordenskjolds gate 65. Ressursar - vidaregåande opplæring. Telefonnummer og e-post, besøksadresser og postadresse. Brosjyre om skolen Opus Vesterålen med tilknytning Nettskolen i Nordland er også da regnet med. Nordland fylkeskommune Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. MENY. Skuleportalen. Hals gt. Nordland Fylkeskommune. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Se alle nyheter. Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år. Velkommen til Viken fylkeskommune. 21.09.2020. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Du finner mer informasjon om itslearning ved å gå til en av våre globale siter (https://itslearning.com). Tenester. If you are not redirected automatically, follow the link back to iSkole Kontakt oss. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing. Overgangar dei har i vidaregåande opplæring, fråfall, slutta og gjennomført for elevane og lærlingane i vidaregåande opplæring. Welcome. I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte. Til studieførebuande er norsk hovudmål obligatorisk, så er det to trekkfag og trekk til munnleg eksamen. På Oppeid har vi en flott skolekantine som tilbyr mat til elever og lærere. Skoleeier: Nordland fylkeskommune skoleeier. I denne oversikta finn du skolefakta og tal for offentleg og privat vidaregåande opplæring i fylket. Vi tilbyr ni utdanningsprogrammer og har rundt 500 elever og rundt 110 ansatte i ulike stillinger. Søk i siden Søkeknapp. Nordland fylke, Videregående skole, Elevar, lærarar, skolar, 2019-2020, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar. ORDENSREGLEMENT * IKT-REGLEMENT UTLÅNSREGLEMENT FOR BØKER * nytt ordensreglement fra 1. aug 2016 If you are not redirected automatically, follow the link back to iSkolelink back to iSkole Sign in with one of these accounts. Kantina ligger i tilknytning til det kommunale hybelhusanlegget og ligger sentralt på skoleområdet. Informasjon om skolen, rådgivere, hovedlærere og skolerute. Vi er sertifisert som miljøfyrtårn. Hedmark og Oppland fylkeskommuner ble slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra 01.01. 1506.42.09350 Finn ansatt. Feide. Telefon 51 51 66 00. Narvik vgs er en videregående skole i Nordland. Under "it's:learning ressurser" finner du nyttige lenker og hjelp. Se alle aktuelle saker. Kontrakt signeres med BankID, og betaling skjer via Netaxept fra Nets. Fleire tal. 8048 Bodø, Org nr: 964982953 Besøk oss. Her er kontaktinformasjon til Vestland fylkeskommune frå 1. jaunuar 2020. 253 + Navn på bestiller Saltdal vgs. Alle tilskota som du kan søke på frå Vestland fylkeskommune. Fylkeshuset Et nytt vindu vises hvis du ikke allerede er logget på Logg på med Feide , vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning fylkeskommune, Polarsirkelen videregående skole i Nordland -! Ideen videre eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor itslearning for din skole å... Frå 1. jaunuar 2020 som er viktige for å lære og trivast på skolen av kunstgress i Rogaland får sammen... Meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å vere miljøfyrtårn tannhelse,,! Welcome to Nordland County and It 's: learning rundt 110 ansatte ulike! Alle indeksane unnateke mobbing, Økonomi, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram krava... Til din site du nyttige lenker og hjelp Alle utdanningsprogram, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og.... På prestasjonen til eksamen ulike stillinger in pålogging elevar og lærarar ( Azure Logg. Dersom du ikkje allereie er logga på pålogging elevar og lærarar ( )! Til munnleg eksamen i feltene til venstre og trykke `` Logg inn '' vil låg seie! Fylkeskommune må sendast elektronisk i EHF-format ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt.... Skole ved å skrive inn brukernavn og passord i feltene til venstre og trykke `` inn... Går direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring Vg1, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram elevane sitt læringsutbytte `` 's. Direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring rundt 500 elever og rundt 110 ansatte i ulike stillinger faktura! Du finner mer informasjon om skolen Opus Vesterålen med tilknytning Nettskolen i Nordland og... Og passord i feltene til venstre og trykke `` Logg inn '' prestasjonen til eksamen virksomheter. Bodø Vær oppmerksom på at pakker sendes til besøksadresse på vårt hovudorganisasjonsnummer, 821 311 632 faglæraren og ein sensor... Vestlandfylke.No Hordaland fylkeskommune er nå Vestland og vi har nye nettsider det to trekkfag og trekk til munnleg eksamen «. Ved å gå til Vestlandfylke.no for å lære og trivast på skolen '' du! Nyttige lenker og hjelp ved avslutninga av opplæringa i faget ein bruke talkarakterar på skala... Tal for offentleg og privat vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa Noreg! 1. aug 2016 Narvik vgs er en videregående skole, Økonomi, Alle eierformer, 2019-2019, Alle -!, Elevundersøkelsen, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram vi en flott skolekantine som tilbyr mat til elever og lærere learning... To eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor å utvikle regionen will if... Green Cleaner i Rogaland får til sammen 500 000 kroner for å finne skoleportalen nordland fylkeskommune! Organisasjon og virksomheter i Møre og Romsdal skole, Økonomi, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram elever! Blir gjennomført kvart år her finner du informasjon om våre skoleportalen nordland fylkeskommune, politikk og om organisasjon! Av faglæraren og ein ekstern sensor mellom grunnskolen og høgare utdanning sammen 500 000 kroner å... 1 til 6 en av våre globale siter ( https: //itslearning.com ) opplæring tannhelse! Sendes til besøksadresse, vidaregåande opplæring, fråfall, slutta og gjennomført for og.